Spektrum činnosti:

– vyšetření příčiny kašle, dušnosti, infekcí dýchacího systému – dispenzární péče o nemocné se strukturálním či funkčním plicním postižením (astma, CHOPN, intersticiální plicní nemoci, po komplikovaných plicních zánětech) – posuzování obrazové dokumentace plic – vyšetření plicních funkcí v rámci předoperačního vyšetření – vyšetření plicních funkcí u zaměstnanců vybraných profesí (na žádost zaměstnavatele) – vyšetření před zahájením… Pokračovat ve čtení Spektrum činnosti: