O nás

Lékař: MUDr. Katarína Morvayová

Sestra: Libuše Havlíčková

Spektrum činnosti:

  • dispenzární péče o nemocné se strukturálním či funkčním plicním postižením (astma, CHOPN, intersticiální plicní nemoci, po komplikovaných plicních zánětech)
  • posuzování obrazové dokumentace plic
  • vyšetření plicních funkcí v rámci předoperačního vyšetření
  • vyšetření plicních funkcí u zaměstnanců vybraných profesí (na žádost zaměstnavatele)
  • vyšetření před zahájením a v průběhu biologické léčby
  • dohled nad tuberkulózou- sledování pacienta v průběhu léčby a po jejím ukončení, vyšetření osob v užším kontaktu s nemocným TBC
  • skríning poruch dýchání ve spánku
  • spolupráce s interním oddělením Nemocnice Ivančice v případě nutnosti hospitalizace
  • spolupráce s Klinikou nemocí plicních a TBC ve FN Brno v případě komplikovaných stavů